Ethereum je v současnosti druhou nejznámější a nejrozsáhlejší kryptoměnou. Používá se pro ni zkratka ETH.

Ethereum pohání průlomovou platformu „chytrých smluv“ (Smart Contracts). Ty umožňují decentralizované uzavírání a vykonávání smluv, jejichž užití skýtá do budoucna velký potenciál.

Co je Ethereum?

Ethereum není identická kryptoměna jako Bitcoin. Ethereum je v první řadě decentralizovaná platforma. Podobně jako bitcoin používalo ethereum do září 2021 konceptu PoW (Proof of Work), kdy využívá výpočetního výkonu těžařů k potvrzování transakcí. Od září 2021 však přešlo na koncept PoS (Proof of Stake).

Hlavní výhodou Etherea je možnost tvorby „chytrých kontraktů“ (Smart Contracts). Pod pojmem Smart Contract si můžete představit klasickou smlouvu mezi dvěma či více stranami. Je to specifický počítačový kód, který je postaven na blockchainu Etherea. Při tvorbě smluv budete moci využít předem vytvořený Smart Contract, který se automaticky zapíše do účetní knihy ihned po naplnění stanovených podmínek (cena, datum splatnosti, atd).

Ethereum historie

Ethereum a jeho využití poprvé popsal v roce 2013 rusko-kanadský programátor Vitalik Buterin. Projekt byl uveden na veřejnost a siť Etherea byla zprovozněna v červenci 2015. V roce 2016 došlo k několika významným událostem ve vývoji Etherea. Souvisely s kryptoměnovým systémem DAO (decentralized autonomous organization).

Ten vznikl jako transparentní a flexibilní decentralizovaný fond rizikového kapitálu, jehož účel bylo financování všech budoucích decentralizovaných aplikací. V samotném systému DAO se však objevila chyba, hackeři chyby v systému využili a odčerpali cca 50 milionů amerických dolarů. Chyba byla na straně DAO, ale i přesto vedla ke ztrátě důvěry v Ethereum.

Jako reakci na tuto situaci se nadace Ethereum Foundation rozhodla pro „hard fork“ - nenávratné rozdělení sítě, které vstoupilo do platnosti 23. června 2016. Protože „hard forku“ vyjádřila podporu většina investorů, zachoval si název Ethereum (ETH). Menší část komunity, která odmítla přejít na nový systém, se přejmenovala na Ethereum Classic (ETC).

V září 2021 došlo k dlouho očekávanému a mnohokrát odkládanému přechodu z PoW - proof of work na PoS - proof of stake. Hlavní výhodou tohoto přechodu je snížení energetické náročnosti celé sítě až o 99%. Hlavní nevýhodou tohoto konceptu je částečné snížení decentralizace sítě.

Pořízení a využití

Pro získání Etherea platí stejné možnosti jako u Bitcoinu, tedy těžba, nákup přes směnárnu nebo prodej statků a služeb. Celková zásoba Etherea není na rozdíl od Bitcoinu omezena a může tedy teoreticky narůstat do nekonečna. V současnosti se však pracuje na úpravách ve způsobu ověřování blockchainových transkací. Pokud se tyto úpravy podaří implementovat, skončí tak možnost těžit Ethereum, což může v důsledku vést k nárůstu jeho hodnoty, jelikož už nebude tak jednoduše dostupný.

Ethereum aktuální hodnota