51% attack

51% útok je softwarový útok na blockchain konkrétní kryptoměny, kdy na základě získání převažující částí výpočetního výkonu celé sítě (51%), může útočník provádět tzv. dvojí utrácení, měnit a manipulovat záznamy v blockchainu.

Address

Představuje místo, na které lze přijímat a odesílat konkrétní kryptoměnu. Jedná se o shluk písmen a číslic, které plní stejnou roli jako číslo bankovního účtu. Adresu kryptoměny lze veřejně sdílet ve formě textu nebo QR kódu těm, kteří Vám chtějí poslat kryptoměnu. Adresu získáte tak, že si nainstalujete peněženku pro příslušnou kryptoměnu.

Airdrop

Marketingová kampaň, která zdarma distribuuje konkrétní kryptoměnu nebo token veřejnosti. Obvykle je iniciována vývojáři kryptoměny, aby povzbudili použití a vybudovali popularitu projektu.

All-Time-High (ATH)

Ukazuje nejvyšší hodnotu, kterou kryptoměna či token dosáhly v minulosti.

All-Time-Low (ATL)

Ukazuje nejmenší hodnotu, kterou kryptoměna či token dosáhly v minulosti.

Altcoin

Bitcoinu je první a původní kryptoměnou. Všechny další kryptoměny se nazývají altcoiny, volně přeloženo jako alternativní mince.

Anti-Money Laundering (AML)

Soubor pravidel, jehož účelem je zajistit, aby nedocházelo při finančních transakcích k praní špinavých peněz a podvodům.

ASIC Miner

„Application specific integrated circuit“ neboli ASIC-miner je zařízení navrhnuté k těžení specifické kryptoměny.

Bear Market

Medvědí trh – dlouhodobé období trhu s negativním trendem vývoje cen aktiv. V tomto období mají ceny aktiv tendenci klesat.

Block

Soubor transakcí za určité období, který se zapisuje do blockchainu.

Blockchain

Blockchain je speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě.

Block Explorer

Online nástroj pro zobrazení všech transakcí, které se uskutečnily na blockchainu.

Bull Market

Býčí trh – dlouhodobé období trhu s pozitivním trendem vývoje cen aktiv. V tomto období mají ceny aktiv tendenci růst.

Circulating Supply

Celkový počet mincí, které jsou v oběhu.

Coin

Označení pro minci kryptoměny.

Cold Storage

Offline úložiště kryptoměn. Může jít například o papírovou peněženku, počítač bez přístupu k internetu, mobilní telefon bez internetu nebo o hardwarovou peněženku. „Cold storage“ zařízení není připojeno k internetu a proto prakticky nejde zneužít.

Cold Wallet

Kryptoměnová peněženka, která je v “cold storage”, tj. umístěna v offline úložišti.

Confirmations

Transakce je uskutečněna tehdy, pokud je potvrzena v síti prostřednictvím těžařů a jejich výpočetního výkonu. Transakce je poté viditelná v Block Exploreru.

Cryptocurrency

Kryptoměna je typ digitální měny či elektronických peněz, která se vyznačuje zejména tím, že chybí centrální autorita, která by řídila množství měny, inflaci apod., tak jak je tomu u klasických peněz, u kterých centrální banky mohou řídit peněžní oběh a množství peněz a zároveň existuje shoda na její hodnotě a vůle ji jako hodnotu přijímat.

Decentralized Applications (dApps)

Typ aplikace, která běží na decentralizované síti blockchainu některé z kryptoměn k tomu určených – např. Ethereum, Tron, EOS, Cardano - přičemž decentralizace zabraňuje možnosti selhání v jednom bodě.

Delegated Proof-of-Stake (dPOS)

Mechanismus konsensu (dosažení shody), u kterého uživatelé mohou hlasovat pro delegáty produkující bloky na blockchainu, přičemž hlasy jsou úměrné množství vlastnictví kryptoměny. Jeho cílem je zvýšit účinnost a ohleduplnost k životnímu prostředí protokolů oproti Proof of Work mechanismu, který je založen na dosahování shody prostřednictvím výpočetního výkonu těžařů.

Difficulty Bomb

Exponenciální či významný nárůst těžící náročnosti kryptoměny.

Double Spending

Situace, kdy jsou kryptoměny nelegálně utráceny více než jednou. Viz také 51% attack.

DUMP

Výraz pro prodej všech či většiny kryptoměn, které vlastníte. Při velkých objemech může vyvolat výrazné snížení ceny.

ERC-20

Standard tokenů pro síť Ethereum. Jedná se o společný seznam pravidel definujících interakce mezi tokeny, včetně přenosu mezi adresami a přístupem k datům.

FIAT Money

Označení pro „zákonné platidlo“ podporované státní mocí, s vlastním bankovním systémem. Fiat je tedy označení pro klasickou měnu, která však již není přímo vázaná na komoditu (např. EUR, USD, CZK). Může mít formu fyzické hotovosti (mince, bankovky) či bezhotovostní podobu.

FUD

Zkratka pro popis strachu, nejistoty a pochybnosti při poklesu kurzu kryptoměn (Fear, Uncertainty, Doubt).

Gas

Termín používaný na platformě Ethereum, který se vztahuje na jednotku měření výpočetního úsilí při provádění transakcí nebo inteligentních smluv nebo spouštění dApps v síti Ethereum. Je to „palivo“ sítě Ethereum.

Genesis Blok

První vytvořený blok každé blockchainové sítě.

Graphical Processing Unit (GPU)

Grafický procesor, efektivní pro těžbu kryptoměn.

Halving

Situace, kdy dochází k půlení odměny pro těžaře při objevení (vytěžení) nového bloku. Příznačné pro kryptoměny založené na PoW (Bitcoin, Litecoin apod.). U Bitcoinu k půlení odměny dochází každých 210 000 bloků (cca jednou za 4 roky). Tím je kryptoměna čím dál více vzácnější, jelikož ji tolik nepřibývá.

Hard Fork

Zásadní změna či upgrade síťového protokolu, který vyžaduje rozdělení blockchainového řetězce bloků s transakcemi na dva, někdy takto ale dochází ke vzniku dvou nezávislých blockchainů (Bitcoin a Bitcoin Cash).

Hash

Měrná jednotka výpočetního výkonu označující počet výpočetních operací, které je hardware schopno za určitý čas uskutečnit.

Hash Power/Hash Rate

Souhrn měrné jednotky množství výpočetního výkonu spotřebovaného sítí k nepřetržitému provozu. Rychlost hašování počítače může být měřena v kH/s, MH/s, GH/s, TH/s, PH/s nebo EH/ s v závislosti na produkované haši za sekundu. Nejvyššího hašovacího výkonu produkují specializované těžařské farmy, které mají speciální hardware určený pro co nejefektivnější hašování.

Initial Coin Offering (ICO)

Způsob získávání kapitál pro vývoj kryptoměny či platformy v raném období. Prostřednictvím ICO lze koupit kryptoměnu či token, který ještě není veřejně obchodován, zpravidla za nižší cenu, než je následně veřejně obchodován.

KYC

Zkratka „Know Your Customer (poznej svého zákazníka), označuje proces identifikace zákazníka, nejčastěji z důvodu právních předpisů proti praní špinavých peněz a zamezování podvodům.

Ledger

Neměnitelný záznam na blockchainu o finančních transakcích, dohledatelný v Block Exploreru.

Liquidity

Čím vyšší likvidita, tím lépe prodáte či koupíte kryptoměnu. Pokud je likvidita nízká, lze často vidět rozptyl mezi prodejní a kupní nabídkou, což může stěžovat prodej za rozumnou cenu. Naopak u vysoké likvidity je často rozdíl mezi nákupní či prodejní cenou nepostřehnutelný, jelikož se v daném okamžiku perfektně střetává nabídka s poptávkou.

Market Capitalization/Market Cap

Celková tržní kapitalizace kryptoměny. Je to jeden ze způsobů, jak hodnotit velikost a tržní sílu kryptoměny. Zdaleka největší kryptoměnou z hlediska kapitalizace je Bitcoin, který tvoří cca 60% celkového trhu.

Max Supply

Maximální počet mincí či tokenů, které kryptoměna bude za svou životnost mít. Např. maximální počet Bitcoinů je stanoven na 21 000 000.

Miners

Označení pro ty, co těží kryptoměny a ověřují transkace prostřednictvím výpočetního výkonu.

Mining

Mining neboli „těžba“ je pojem užívaný v oblasti IT v souvislosti s virtuálními měnami. Těžbu provádí počítačový hardware prostřednictvím matematických výpočtů potvrzujících transakce v blockchainových sítích. Osoba provádějící těžbu je označována jako miner.

Mining Reward

Odměna za vytěžený blok. Těžaři jsou odměňování za to, že poskytují svůj hardware k výpočetnímu výkonu sítě.

Mnemonic Phrase

Fráze slov, které slouží k obnově peněženky. Můžete se setkat s názvy seed, obnovovací sekvence apod. Skládá se z 12, 18 nebo 24 slov. Tuto frázi je nutné bezpečně uchovat a nikomu ji nikdy neukazovat. Pokud ztratíte svoji hardware peněženku, obnovíte její obsah na nové peněžence pomocí obnovovací fráze.

Peer-to-peer

Peer-to-peer, P2P nebo klient-klient je označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). Na tomto systému jsou založeny všechny blockchainové sítě.

Private Key / Secret Key

Privátní klíč osvědčuje oprávnění k peněžence a na ní uložené kryptoměny. Kdo drží privátní klíč, ten drží kryptoměny. Privátní klíč nikdy nikomu nesdělujte.

Proof-of-Stake (PoS)

Mechanismus konsensu blockchainu k jeho tvorbě a tvoření nových bloků, který je založen na kombinaci různých faktorů – např. počtu “vsazených” mincí či tokenů nebo jejich stáří. Tato metoda je relativně šetrná k životnímu prostředí.

Proof-of-Work (PoW)

Mechanismus konsensu blockchainu k jeho tvorbě a tvoření nových bloků, který je založen na výpočetně náročných operacích, kteří provádí tzv. těžaři, kteří jsou následně odměňováni formou odměny za vytěžení bloku či poplatků z transakcí. Tato metoda je relativně náročná na spotřebu elektrické energie.

Pump & Dump

Jedná se o způsob ovlivnění ceny na trhu. Strategie jde volně přeložit jako “vyhnat cenu nahoru a rychle se zbavit”. Obchodníci nakoupí velké množství nějaké kryptoměny. Ví, že tím zvýší poptávku po této měně a následně i její cenu. Až se cena “napumpuje” dostatečně vysoko, následně prodají s velkým ziskem. Jakmile obchodníci prodávají ve velkém, cena kryptoměny spadne dolů (dump).

QR Code

Strojově čitelný obrazec o rozměru čtverce, který zobrazuje informace zakódované do grafického černobílého vzoru. U kryptoměn se často používá ke snadnému sdílení adres peněženky s ostatními.

Roadmap

Označuje popis dalšího rozvoje kryptoměny, platformy. Je důležitým vodítkem pro investory, jelikož z roadmapy dokáží odhadnout další vývoj projektu. Zejména u rozvíjejících se projektů je roadmap nezbytností.

Satoshi (SATS)

Nejmenší jednotka Bitcoinu s hodnotou 0,00000001 BTC. Název se odvíjí od údajného tvůrce či tvůrců.

Satoshi Nakamoto

Jednotlivec nebo skupina, kteří vytvořili Bitcoin. Identita Satoshi Nakamota nebyla nikdy prokázána.

Scam

Podvod. Podvodník získá důvěru pomocí dobré reklamy nebo slibů, phishingu, atd., následně zinkasuje peníze, ale zboží či službu nikdy nedodá.

Scrypt

Alternativní algoritmus v rámci Proof-of Work (PoW) k SHA-256, používaný při těžbě Bitcoinů. Těžba Scrypt závisí více na paměti než na čistém výkonu procesoru.

SHA-256

Zkratka pro Secure Hash Algorithm (bezpečný algoritmus hashování). Kryptografické hašovací funkce jsou matematické operace. SHA-256 se používá v několika různých částech bitcoinové sítě. Při těžbě se používá SHA-256 jako algoritmus PoW. Dále se používá při vytváření bitcoinových adres pro zvýšení bezpečnosti a soukromí.

Smart contract

„Inteligentní smlouva“ ve formě digitálního protokolu, který má usnadnit, ověřit nebo vymáhat smlouvu umístěnou do blockchainu bez třetích stran.

Stablecoin

Kryptoměna s extrémně nízkou volatilitou, někdy používaná jako prostředek diverzifikace portfolia. Jde o kryptoměny, které jsou navázány na cenu dolaru či jiného aktiva (zlata).

Staking

Účast na mechanismu Proof-of-Stake (PoS) vložením Vašich tokenů, které slouží jako validátor blockchainu a tím získáváte odměnu.

Timestamp

Způsob identifikace, kdy došlo k určité transakci, obvykle s datem a časem dne a přesným na zlomky sekundy.

Token

Digitální jednotka poskytující přístup ke konkrétní platformě, pro jejíž použití na ní byla vytvořena. Lze ji v širším významu podřadit pod pojem kryptoměny. Token slouží jako pohon pro aplikace fungující na určité platformě apod.

TPS

„Transactions per Second“ (Transakce za sekundu) – tento pojem označuje objem transakcí, které je možno na dané blockchainové síti uskutečnit za vteřinu.

Transaction Fee

Poplatek za transakci. Ty jsou odměnou pro těžaře (Proof of Work) nebo pro ty, co “vsadili” své tokeny za účelem ověřování transakcí v síti (Proof Of Stake).

Unconfirmed

Nepotvrzená transakce, tj. transakce nebyla doposud zařazena do vytěženého bloku.

Volatilita

Definuje jak rychle a jak moc se mění cena konkrétního aktiva.

Wallet

Peněženka. Rozhraní, ve kterém je spravován veřejný klíč, tj. adresa pro přijímání kryptoměny a zároveň lze přes toto rozhraní kryptoměnu zasílat. Svým charakterem je stejné jako internetové bankovnictví, prostřednictvím kterého ovládáte číslo účtu a prostředky na něm.

Whale

Označení pro osobu či subjekt, která disponuje velkým množstvím kryptoměn. Přesuny kryptoměn ze strany těchto velryb jsou bedlivě sledovány, jelikož to může značit velký pohyb trhů.

Whitepaper

Celkový přehled daného projektu, který popisuje jeho charakteristiku, vizi, design, princip fungování, plán úkolů apod.